Pomiń menu nawigacyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Województwo Podlaskie

Portal Administracji Rządowej
Województwa Podlaskiego
O projekcie

Ostrzeżenia RSO

Komunikat NC Cyber (Ogólne, woj. Podlaskie)
NC Cyber informuje: w pakiecie MS Office w 2007, 2010, 2013 i 2016 odkryto krytyczną podatność. Należy natychmiast pobrać aktualizacje.
w RSO info o zagr. w cyberprzestrzeni (Ogólne, woj. Podlaskie)
Od dnia 16 listopada 2017 r. w RSO ukazywać się będą komunikaty dotyczące istotnych zagrożeń i zdarzeń w cyberprzestrzeni (systemach i sieciach komputerowych).

Aktualności z Jednostek Administracji Rządowej

25-lecie Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku

W niedzielę (19.11.2017 r.) odbyły się uroczystości Jubileuszu 25-lecia Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. W uroczystości uczestniczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Podczas wydarzenia wojewoda podlaski wręczył odznaczenie państwowe – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę –Izabeli Suchockiej, kierownikowi Działu Zbiorów Artystycznych i Archiwalnych oraz Badań Regionalnych. W trakcie obchodów została również otwarta wystawa pn. „Białowieskie Spotkania...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Otoczmy troską życie”

W piątek (17.11.2017 r.) odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Otoczmy troską życie" w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. W konferencji uczestniczyli m.in. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, arcybiskup metropolita białostocki Tadeusz Wojda, arcybiskup senior archidiecezji białostockiej Edward Ozorowski oraz biskup diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hoser. Konferencja została zorganizowana w ramach „Piątych dni godności...

Spotkanie dotyczące programu „Senior+” oraz zmian w systemie pomocy społecznej

W piątek (17.11. 2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Tematem spotkania był Program „Senior+" oraz zmiany w systemie pomocy społecznej. W spotkaniu również uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Andrzej Kozłowski. Przedstawiciele Ministerstwa przedstawili zagadnienia...

I posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej

W piątek (17.11.2017 r.) odbyło się I posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w sali kolegialnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W posiedzeniu uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Andrzej Kozłowski. Zgodnie z wymogami prawa, wojewoda podlaski 17 listopada wręczył uroczyście akty powołania...

Konferencja prasowa wojewody podlaskiego dot. kampanii #Dobre2Lata

W piątek (17.11.2017 r.) odbyła się konferencja prasowa na temat kampanii informacyjnej #Dobre2Lata dotyczącej dwulecia rządu Premier Beaty Szydło w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W konferencji uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz zastępca dyrektora Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Urszula Czarnecka. Podczas konferencji wojewoda podlaski podsumował dwuletnie działania rządu w Polsce i na terenie...

Zamówienia Publiczne

Usługa wywozu odpadów komunalnych z przejść granicznych województwa podlaskiego

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: usługa wywozu odpadów komunalnych z przejść granicznych województwa podlaskiego. ...

Dostawa cyfrowego urządzenia do kontroli i vbadania autentyczności dokumentów

Skarb Państwa - Wojewoda Podlaski,ul. Mickiewicza 3, 15 - 213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Dostawa jednego cyfrowego urządzenia do kontroli badania autentyczności dokumentów z...

Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest:  Wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej w budynku...

Wykonywanie lekarskich badań profilaktycznych pracowników PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: Wykonywanie lekarskich badań profilaktycznych pracowników Podlaskiego Urzędu...

Sukcesywne powielanie dokumentów na potrzeby PUW

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, której przedmiotem jest: sukcesywne powielanie dokumentów na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w...